Dernek Hakkında
Dernek Bilgileri
Yönetim Kurulu
Tüzük
Hedefler
Nasıl Üye Olurum?
BORSA UZMANLARI DERNEĞİ 2017 YILI 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BORSA UZMANLARI DERNEĞİ 2017 YILI 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 E-Bülten
 Yazarlar
Editör
 Haber Kategorileri
Dernek Hakkında
Bud Kart
Piyasa ve Mevzuat
Bizden Haberler
Depremle ilgili bilgiler
Bunları Biliyor muyuz?
Basında BUD dan Haberler
Günlük Bülten
Temel Analiz
 Anket

Copyright 2008-2017© bud.org.tr
Dijital Bilişim Teknoloji Hizmetleri
     
Ana Sayfa | Bud Kart | Üyelik | İletişim Formu | İletişim Bilgileri  
 
 
 
  Piyasa ve Mevzuat
 


Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun Yatırım Fonlarına ilişkin yaptığı değişiklikle ilgili açıklaması şöyle;

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri: VII, No: 24)

Madde 1 — 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"v) Nakit değerlendirmek üzere yapılan IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki borsa para p
iyasası işlemleri."

Madde 2 — Aynı Tebliğin 37
 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"
İç tüzüklerinde hüküm bulunmak ve kuralları belirlenmiş olmak koşuluyla, likit fonlar dışında kalan fonlarda, katılma belgelerinin tasarruf sahipleri tarafından fona geri satımında elde tutma süresine göre komisyon uygulanabilir. Elde edilecek komisyon tutarı fona veya kurucuya gelir olarak kaydedilir."

Madde 3 — Aynı Tebliğin, 42 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir.

"n) Fon portföy değerinin en fazla %20’si nakit değerlendirmek üzere yapılan IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki borsa para piyasası işlemlerinden oluşur."

Geçici Madde 1 — Bu Tebliğin yayım tarihinden önce kurulan yatırım fonları, portföy y
apılarını 1 ay içinde bu Tebliğe uygun hale getirmek zorundadırlar.

Geçici Madde 2 — Bu Tebliğin yayım tarihinden önce kurulan yatırım fonları, Tebliğin yayımlanmasından itibaren 1 yıl içinde içtüzüklerini bu Tebliğe uygun hale getirmek zorundadırlar.

Ma
dde 4 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 — Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
 
             
Paylaş   Sayfayı Yazdır   Yorum Ekle   Dosyayı İndir