Dernek Hakkında
Dernek Bilgileri
Yönetim Kurulu
Tüzük
Hedefler
Nasıl Üye Olurum?
 E-Bülten
 Yazarlar
Editör
 Haber Kategorileri
Dernek Hakkında
Bud Kart
Aylık Bülten Arşivi
Piyasa ve Mevzuat
Bizden Haberler
Eğitim ve Lisanslama
Geçmiş Yıllardaki Faaliyetlerimiz
Üyelerimizden
Sağlığımız
Sivil Toplum Örgütleri
Mizah
Depremle ilgili bilgiler
Bunları Biliyor muyuz?
Basında BUD dan Haberler
 Anket

Copyright 2008© bud.org.tr
Dijital Bilişim Teknoloji Hizmetleri
     
Ana Sayfa | Bud Kart | Üyelik | İletişim Formu | İletişim Bilgileri  
 
 
 
  Eğitim ve Lisanslama
 


Aşağıdaki dosyayı indir butonuna tıklayarak TSPAKB''nin ''Şubat, Mart 2012 Mesleki Gelişim ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri'' ile ilgili duyurusunu okuyabilirsiniz. 

***

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Şubat, Mart 2012 Mesleki Gelişim ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri

 

 

 Birliğimiz tarafından,

 

A.    Mesleki Gelişim eğitimleri kapsamında,

-      Katma Değer Vergisi Tevkifatı Yapma Sorumluluğu, Güncel Gelişmeler ve Uygulamadaki Sorunlar

-      Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler ve Uygulaması (VTMK)

-      Makroekonomik Göstergeler ve Finansal Piyasalara Etkileri

-      Vergi - Sermaye Piyasası Araçlarının ve Kurumlarının Vergilendirilmesi

-      Türkiye’de Yatırım Fonu Organizasyonlarında Yapısal Dönüşüm -AB’ye Uyum ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu

-      Yeni Borçlar Kanunu

-      Enerji ve Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Fiyatlaması

-      Tezgahüstü Türev Piyasaları

-      Uluslararası Muhasebe Standartları ve Bu Standartlara Göre Düzenlenmiş Mali Tabloların Okunması

B.     Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası eğitimleri[1] kapsamında,

-      VOB Üye Temsilcisi Yenileme Eğitimi - Bilgisayarlı Yeni Alım Satım Sistemi ve Yeni Ürünler Uygulama

-      VOB-Portföy Bazında Teminatlandırma Yöntemi: Span

eğitimleri düzenlenecektir.

 

Ayrıca, Şubat 2012 döneminde açmış olduğumuz

 

-      SP'da Müşteri Şikayetleri, Çözüm Yolları ve SPK İncelemeleri

-      İşyerinde Psikolojik Şiddet (Mobing) Tanısal Analizi ve Önlem Alma Eğitimi

-      Aracı Kurumlarda Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitim Programı

-      Sermaye Piyasasında Finansal Raporlama

-      VOB-Temel Düzey Opsiyon Piyasaları

-      Uluslararası Yatırım Tahkimi ve Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları

-      Makyajlanmış Bilançoların Tespiti, Mali Analizde Yapılan Aktarma ve Arındırma İşlemleri

eğitimlerimize başvurular alınmaya devam etmektedir.

 

Ekte belirtilen tarihlerde düzenlenecek eğitimlere, kurumunuzdan katılmasını uygun gördüğünüz çalışanlarınıza ait kayıtların, https://eys.tspakb.org.tr/basvuru/ adresinden yapılması hususunu bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla,

 

 

O. İlker SAVURAN

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

 

 

Ek: Eğitim Programları

 


 

Katma Değer Vergisi Tevkifatı Yapma Sorumluluğu, Güncel Gelişmeler ve Uygulamadaki Sorunlar Eğitim Programı

 

         EĞİTMEN

§  YMM Nebahat Yavaş (Eski İstanbul Beyoğlu Vergi Dairesi Başkanı)

EĞİTİM KONULARI

 

• Mükellef - Vergi Sorumlusu Tanımları
• Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar
• Tevkifata Tabi Tutulan İşlemlerin Kapsamı ve Değerlendirilmesi
o Yapım İşleri ile Bu İşlere İlişkin Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri
o Temizlik, Bahçe ve Çevre Bakım Hizmetleri
o Özel Güvenlik Hizmetleri
o Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri
o Her Türlü Yemek Servisi
o Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri
o İşgücü Temin Hizmetleri
o Aracı Kurumlarca Taşıt, Arsa ve Bina Satışları
o GVK 18. Madde Kapsamına Giren İşlemler (Telif Kazançları)
o Reklam Verme İşleri
o Sigorta Acentalarından, Döviz Bürolarından ve Aracı Kuruluşlardan Mal Alımı
o Gayrimenkuller Dışındaki GVK 70. Maddesinde Sayılan Mal ve Hakların Kiraya Verilmesi
o Diğer İşlemler
• Tevkifata Tabi Hizmetleri İfa Eden Mükelleflerin Yapacakları İşlemler
• Sorumlu Tayin Edilen Kurum ve Kuruluşlarca Yapılacak İşlemler
• KDV Tevkifatında Mükellefin KDV İade Talep Hakkı
• Tevkifat Yapma Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesi Hali

PROGRAM

§  Eğitim Tarihi: 1 Mart 2012

§  Eğitim Süresi: 1/2 gün

§  Günlük Ders Saati:  13:30-17:30

 

EĞİTİM ÜCRETİ

150 TL (KDV dahil, kişibaşı)

 

EĞİTİM YERİ

TSPAKB EĞİTİM SALONU

1.Levent Plaza, A Blok Kat:4, Büyükdere Cad. No:173 Levent-İstanbul 

Tel: 0212 280 85 67 (Metrocity Alışveriş Merkezi Yanı)

 

 

 

 

Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler ve Uygulaması Eğitim Programı

EĞİTMENLER

§  Eser ŞAĞAR (Sermaye Piyasası Kurulu)

§  Dr.Botan BERKER (Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri A.Ş)

§  Gülfer TUNCAY  (Şekerbank T.A.Ş.)

§  Hakan YAZICI (Yazıcı Hukuk Bürosu)

EĞİTİM KONULARI

§     Mevzuat

§  VTMK Tebliği

§  Covered bond-VTMK

§  Klasik tahvil ile VTMK arasındaki düzenleme farklılıkları

§     Derecelendirme

§  Derecelendirme Metodolojisi

§  D Faktör (Varlık Ayrımı, Likidite Boşluğu, Alternatif Yönetim)

§  Temerrüt olasılığına göre elde edilebilecek rating seviyeleri

§  Stres testi

§  Temerrütle kazanım

§  KOBİ kredileri sekürizasyonu

§  Tarihsel veri performansı

§     Hukuksal Çerçeve

§  VTMK mevzuatının temel hukuksal prensipleri

§  VTMK mevzuatının getirdiği korumanın avantajları, bugüne kadar yapılan menkul kıymetleştirmelerle karşılaştırma

§  VTMK mevzuatı ile VDMK mevzuatının karşılaştırması

§  VTMK mevzuatının uygulamasında karşılaşılan hususlar

§     Uygulama

§  Şekerbank fonlama kaynakları ve bu konudaki yaklaşım ve stratejileri hakkında genel bilgi

§  Şekerbank’ın işleme nasıl karar verdiğine ilişkin sürecin özetlenmesi

§  Düzenleyici kurum ve yatırımcılarla işlemin yapılandırılması süreci

§  İşlemin yapısının özetlenmesi ve onay süreçleri

§  İşlemin Şekerbank’a katkısı ve ileriye dönük beklentiler

PROGRAM

§  Eğitim Tarihi:   2 Mart 2012

§  Eğitim Süresi: 1 gün

§  Günlük Ders Saati: 09:30-17:30

EĞİTİM ÜCRETİ

250,00 TL (KDV dahil, kişibaşı)

EĞİTİM YERİ

TSPAKB EĞİTİM SALONU

1.Levent Plaza, A Blok Kat:4, Büyükdere Cad. No:173 Levent-İstanbul 

Tel: 0212 280 85 67 (Metrocity Alışveriş Merkezi Yanı)

 

 

Makroekonomik Göstergeler ve Finansal Piyasalara Etkileri Eğitim Programı

EĞİTMEN

§  Prof.Dr.Necip ÇAKIR

EĞİTİM KONULARI

·         Milli Gelir Muhasebesi

o   GSYİH ve Hesaplama Biçimleri

o   GSMH

o   Milli Gelir

o   Harcanabilir Gelir

o   Reel / Nominal GSYİH

o   GSYİH Deflatörü

o   Büyüme

·          Enflasyon ve Fiyat Endeksleri

o   Tüfe, Sepetin Oluşumu ve Harcama Grubu Ağırlıkları

o   Üfe ve Alt Sektörler

o   Çekirdek Enflasyon

·         İstihdam Verileri

o   İşsizlik Tanımı

o   İşsizlik Çaşitleri

o   Doğa İşsizlik Oranı

o   Okun Yasası

·         Para Piyasası ve Politikaları

o   Paranın ve Para Arzının Tanımı

o   Para Politikası ve Araçları

o   Açık Piyasa İşlermleri

o   Zorunlu Karşılıklar

o   Reeskont Oranı

o   Disponibilite Oranı

o   Fiyat İstikrarı

o   İstihdam

o   İktisadi Büyüme

o   Faiz Oranı İstikrarı

o   Mali Piyasalarda İstikrar

o   Döviz Piyasalarında İstikrar

·         Merkez Bankası Analitik Bilançosu

·         Kamu Maliyesi

o   Genel Bütçeli Kurumlar

o   Özer Bütçeli Kurumlar

o   Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

PROGRAM

§  Eğitim Tarihi: 3-4 Mart 2012

§  Eğitim Süresi: 2 Gün

§  Günlük Ders Saati: 09:30-17:30

EĞİTİM ÜCRETİ

350,00 TL (KDV dahil, kişibaşı)

EĞİTİM YERİ

TSPAKB EĞİTİM SALONU

1.Levent Plaza, A Blok Kat:4, Büyükdere Cad. No:173 Levent-İstanbul 

Tel: 0212 280 85 67 (Metrocity Alışveriş Merkezi Yanı)

 

 

VOB Bilgisayarlı Yeni Alım Satım Sistemi ve Yeni Ürünler Uygulama Eğitim Programı

 

EĞİTMEN

§  VOB A.Ş.

EĞİTİM KONULARI

 

 

1.     Gün:

Ø Sistemin Genel Yapısı

Ø İşlem Öncesi Risk Kontrolleri

Ø Yeni VOBKE-Promark

 

2.     Gün:

Ø Opsiyonlar

Ø İşlem Sonrası Risk Kontrolleri

Ø VOB-Risk Ekranı (Risk Informer)

 

PROGRAM

§  Eğitim Tarihi: 8-9 Mart 2012

§  Eğitim Süresi: 2 gün

§  Günlük Ders Saati:  09:30-17:30

 

EĞİTİM ÜCRETİ

600 TL (KDV dahil, kişibaşı)

 

EĞİTİM YERİ

 

TSPAKB EĞİTİM SALONU

 

1.Levent Plaza, A Blok Kat:4, Büyükdere Cad. No:173 Levent-İstanbul 

Tel: 0212 280 85 67 (Metrocity Alışveriş Merkezi Yanı)

 

ÖNEMLİ NOT:

 

Birliğimizce düzenlenecek, “VOB Bilgisayarlı Yeni Alım Satım Sistemi ve Yeni Ürünler Uygulama Eğitim Programı” sonunda, daha önceden Üye Temsilcisi Eğitimlerine katılmayan kişilere “Eğitime Katılım Belgesi” verilmeyecektir.

 

 

 

 

Sermaye Piyasası Araçlarının ve Kurumlarının Vergilendirilmesi Eğitim Programı

EĞİTMEN

§  Süleyman MORBEL- TSPAKB İnceleme ve Hukuk İşleri-Müdür

EĞİTİM KONULARI

·         Vergileme Sistematiği

o   Menkul Sermaye İradı Olarak Vergilendirilmesi

o   Değer Artış Kazancı Olarak Vergilendirilmesi

o   Ticari Kazanç veya Kurum Kazancı Olarak Vergilendirilmesi

·         Beyan Esası - Kaynakta Kesinti Esası (Stopaj)

o   Beyan Edilecek - Edilmeyecek Gelirler

o   Tevkifata Tabi Olan - Tabi Olmayan Gelirler

·         Sermaye Piyasası Araçlardan Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi

o   Hisse Senedi Alım Satım Kazançları

o   Yatırım Ortaklıkları ile Borsa Yatırım Fonları Alım Satım Kazançları Hisse Senedi Kar Payları (Temettü) Hisse Senetlerinin Ödünç İşlemlerinden Elde Edilen Kazançlar

o   Varantlardan Elde Edilen Kazançlar Yatırım Fonları Katılma Belgelerinden Elde Edilen Kazançlar

o    Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu (Faiz ve Alım Satım Kazançları) Özel Sektör Borçlanma Araçları (Faiz ve Alım Satım Kazançları)

o   Kira Sertifikaları Eurobondlar Repo Gelirleri Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinden Sağlanan Kazançlar

o   Forex İşlemlerinden Elde Edilen Kazançlar

·         Tevkifat Uygulaması ve Beyanname

o   Aynı Tür Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Gruplandırılması

o   Vergi Matrah Hesaplaması

o   Beyanname - İhtiyari Beyanname

o   Örnek Çözümleri

o   Örnek Özelgeler

·         Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi

o   Aracı Kurumlar, Yatırım Ortaklıkları, Yatırım Fonları, Borsa Yatırım Fonları, vs. Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergi Yükümlülükleri

o   Kurumlar Vergisi

o   BSMV Damga

o   Vergisi Harçlar Kanunu

 

PROGRAM

§  Eğitim Tarihi: 12 Mart 2012

§  Eğitim Süresi: 1 gün

§  Günlük Ders Saati:  09:30-17:30

 

EĞİTİM ÜCRETİ

200,00 TL (KDV dahil, kişibaşı)

 

EĞİTİM YERİ

 

TSPAKB EĞİTİM SALONU

1.Levent Plaza, A Blok Kat:4, Büyükdere Cad. No:173 Levent-İstanbul 

Tel: 0212 280 85 67 (Metrocity Alışveriş Merkezi Yanı)

 

 

 

Türkiye’de Yatırım Fonu Organizasyonlarında Yapısal Dönüşüm -AB’ye Uyum ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Eğitim Programı

 

EĞİTMEN

§  Taliye YEŞİLÜRDÜ (Başuzman - Sermaye Piyasası Kurulu)

§  Dündar DAYI (Genel Müdür - Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş.)

 

EĞİTİM KONULARI

 

·        Yatırım Fonlarının Yönetim, Organizasyon ve İşleyişleri

·        Yatırım Fonlarında Kurumsal Yönetim: “Fund Governance” Kavramı

·        Avrupa Birliği'nin Yatırım Fonlarına İlişkin Düzenlemeleri (Ucıts Direktifi) Çerçevesinde Türk Fon Sektöründe Meydana Gelecek Değişiklikler

A. Yönetim ve Organizasyon Açısından

1.     Fon Kurucusu ve Fon Yöneticisi Açısından

2.     Fon Varlıklarının Saklayıcısı (Depositary) Açısından

3.     Pazarlama ve Satış Kanalı Açısından

4.     Yatırım Fonlarında Kurumsal Yönetim Uygulamaları Açısından

B. Fon Yapılanmaları Açısından

C. Yatırım Yapılabilecek Araçlar Açısından

 

·        Yeni Fon Organizasyonlarında Deposıtary (Saklayıcı) Ve Admınıstrator’ın Rolü

·        Fon Organizasyonlarına Anket Çalışması  (2010)

1.     Yatırım Fonlarının Mevcut Yönetim ve Organizasyonlarına İlişkin Anket Verilerinin Değerlendirilmesi

2.     Fon Yatırımcılarının Tercih Kriterlerine İlişkin Anket Verilerinin Değerlendirilmesi

·        Alternatif Yatırım Fonu Yöneticileri (Aıfm) Direktifi

-Türk Fon Sektörü İçin Fırsatlar

 

PROGRAM

§  Eğitim Tarihi: 14 Mart 2012

§  Eğitim Süresi: 1/2 gün

§  Günlük Ders Saati:  13:30-17:30

 

EĞİTİM ÜCRETİ

150,00 TL (KDV dahil, kişibaşı)

 

EĞİTİM YERİ

TSPAKB EĞİTİM SALONU

1.Levent Plaza, A Blok Kat:4, Büyükdere Cad. No:173 Levent-İstanbul 

Tel: 0212 280 85 67 (Metrocity Alışveriş Merkezi Yanı)

 

 

Yeni Borçlar Kanunu Eğitim Programı

 

EĞİTMEN

§  Yrd.Doç. Dr. Seda Öktem

EĞİTİM KONULARI

 

·        Yeni Borçlar Kanunu ile ilgili genel bilgiler

·        Sözleşmenin kurulması ve geçerliliği açısından özellik arzeden durumlar

·        Genel işlem koşulları

·        Haksız Fiiller

·        Sorumsuzluk anlaşmaları

·        Faize ilişkin yeni düzenlemeler

·        Sürekli borç ilişkilerinde borçlunun temerrüdü

·        İbra sözleşmesi

·        Aşırı ifa güçlüğü

·        Alacağın temliki, borcun nakli

·        İşletmenin ve malvarlığının devri

·        Borca katılma

·        Sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma

·        Satım sözleşmesi

·        Kira sözleşmesi

·        Kefalet sözleşmesi

·        Adi ortaklık sözleşmesi

 

PROGRAM

§  Eğitim Tarihi: 16 Mart 2012

§  Eğitim Süresi: 1gün

§  Günlük Ders Saati:  09:30-17:30

 

EĞİTİM ÜCRETİ

200,00 TL (KDV dahil, kişibaşı)

 

EĞİTİM YERİ

 

TSPAKB EĞİTİM SALONU

1.Levent Plaza, A Blok Kat:4, Büyükdere Cad. No:173 Levent-İstanbul 

Tel: 0212 280 85 67 (Metrocity Alışveriş Merkezi Yanı)

 

 

 

Enerji ve Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Fiyatlaması Eğitim Programı

 

EĞİTMEN

§  Emir Çetinkaya (Müdür - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.)

EĞİTİM KONULARI

·        Enerji Spot Piyasaları

o   Enerjiye dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri

§  Elektrik Vadeli İşlem Sözleşmeleri

§  Doğalgaz Vadeli İşlem Sözleşmeleri

§  Karbon Emisyon Vadeli İşlem Sözleşmeleri

§  İklim Sözleşmeleri

o   Enerji Fiyatlarını Etkileyen faktörler

 

·        Tarımsal Ürünlere Dayalı Emtia Spot Piyasaları

o   Tarımsal Ürünlere Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri

§  Pamuk Vadeli İşlem Sözleşmeleri

§  Buğday Vadeli İşlem Sözleşmeleri

§  Ve Diğer Emtialara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri

o   Emtia Piyasalarında fiyatlara Etki Eden Faktörler

o   Üretim ve Tüketiminin mevsimselliği

·        Metal Piyasası

·        Metal Üzerine Vadeli İşlem Sözleşmeleri

o   Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri

o   Bakır vadeli işlem sözleşmeleri

o   Gümüş Vadeli İşlem Sözleşmeleri

·        Metal Fiyatlarını etkileyen Faktörler

·         Soru ve cevaplar

 

PROGRAM

§  Eğitim Tarihi: 20 Mart 2012

§  Eğitim Süresi: 1gün

§  Günlük Ders Saati:  09:30-17:30

 

EĞİTİM ÜCRETİ

250,00 TL (KDV dahil, kişibaşı)

 

 

Tezgahüstü Türev Piyasaları Eğitim Programı

 

EĞİTMEN

§  Dilek Başpınar, Citibank Ülke Eğitim Koordinatörü

 

EĞİTİM KONULARI

 

·        Türev Ürünlerin Tanımı

·        Dayanak Varlık Sınıflarına Göre  Türev Ürün Çeşitleri ve Global Hacimler   

·        Organize Borsalar  & Tezgahüstü Piyasalar 

·        Türev Ürünler Piyasa Oyuncuları

·        Türev Ürünler Uygulama Alanları- Finansal Mühendislik  

·        Forward Sözleşmeler         

·        Opsiyon Piyasaları

·        Türev Ürünlerle Yaratılan Ürünler

·        OTC Türev Ürünlerin Satış ve Pazarlama Süreçlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Yasal Süreçler,  Regulasyonlar,  Sözleşme örnekleri 

 

PROGRAM

§  Eğitim Tarihi: 21-22 Mart 2012

§  Eğitim Süresi: 2 gün

§  Günlük Ders Saati:  09:30-17:30

 

EĞİTİM ÜCRETİ

 

300,00 TL (KDV dahil, kişibaşı)

 

EĞİTİM YERİ

 

TSPAKB EĞİTİM SALONU

1.Levent Plaza, A Blok Kat:4, Büyükdere Cad. No:173 Levent-İstanbul 

Tel: 0212 280 85 67 (Metrocity Alışveriş Merkezi Yanı)

 

 

 

VOB-Portföy Bazında Teminatlandırma Yöntemi:Span Eğitim Programı

 

 

EĞİTMEN

§  VOB A.Ş.

 

EĞİTİM KONULARI

 

 

·        Portföy Bazında Teminatlandırmayı Esas Alan SPAN Teminatlandırma

·        Yönteminin Temel Prensiplerinin Açıklanması

·        Kullanılan Parametreler ve Bunların Belirlenmesi

·        VOB Uygulaması

 

PROGRAM

 

§  Eğitim Tarihi: 23 Mart 2012

§  Eğitim Süresi: 1/2 gün

§  Günlük Ders Saati:  13:30-17:30

 

EĞİTİM ÜCRETİ

200 TL (KDV dahil, kişibaşı)

 

EĞİTİM YERİ

 

TSPAKB EĞİTİM SALONU

 

1.Levent Plaza, A Blok Kat:4, Büyükdere Cad. No:173 Levent-İstanbul 

Tel: 0212 280 85 67 (Metrocity Alışveriş Merkezi Yanı)

 

 

 

 

Uluslararası Muhasebe Standartları ve Bu Standartlara Göre Düzenlenmiş Mali Tabloların Okunması Eğitim Programı

 

EĞİTMEN

§  Doç. Dr. Barış Sipahi

EĞİTİM KONULARI

·        Kavramsal Çerçeve

·        Finansal Tabloların Sunumu

·        Stoklar

·        Nakit Akım Tablosu

·        Net Dönem Karı/Zararı, Önemli Hataların Düzeltilmesi Ve Muhasebe Politikalarında Değişiklikler

·        Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar

·        Ertelenmiş Vergi

·        İnşaat Sözleşmeleri

·        Maddi Duran Varlıklar

·        Borçlanma Maliyetleri

·        Kiralama Sözleşmeleri

·        Sektörel ve Bölgesel Raporlama

·        Hasılat

·        Fiyat Değişimlerinin Etkileri

·        Çalışanlara Sağlanan Haklar

·        Mali Tabloların Konsolidasyonu

·        Finansal Araçlara İlişkin Mali Tablolarda Açıklamalar

·        Finansal Araçların Mali Tablolarda Gösterimi

·        Varlıklarda Değer Düşüklüğü

·        Faaliyet Raporları Üzerinden Uygulamalar

PROGRAM

§  Eğitim Tarihi: 29-30 Mart 2012

§  Eğitim Süresi: 2 gün

§  Günlük Ders Saati:  09:30-17:30

 

EĞİTİM ÜCRETİ

 

350 TL (KDV dahil, kişibaşı)

 

EĞİTİM YERİ

 

TSPAKB EĞİTİM SALONU

 

1.Levent Plaza, A Blok Kat:4, Büyükdere Cad. No:173 Levent-İstanbul 

Tel: 0212 280 85 67 (Metrocity Alışveriş Merkezi Yanı)

 

 

 

 

 

[1] VOB Üye Temsilcisi Yenileme Eğitimi - Bilgisayarlı Yeni Alım Satım Sistemi ve Yeni Ürünler Uygulama eğitiminin, tamamına devam zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitime tam devam etmeyenlere katılım belgesi verilmeyeceğinden belgeleri yenilenmeyecektir. Söz konusu eğitime katılım zorunluluğu, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.nin 26 Mayıs 2011 tarih ve 2011/137 No’lu Genelgesi ile Üyelerine duyurulmuştur. 2004/1 sayılı Genelgenin 5’inci maddesinin 2.1. no.lu alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; “Üye temsilcisi olabilmek için VOB veya VOB tarafından belirlenecek kurumlar tarafından verilecek “teorik” ve “uygulamalı” egitimlerin alınması gereklidir. VOB İşlem Sisteminin değiştirilmesi ve/veya VOB tarafından gerekli görülmesi durumunda uygulamalı eğitimin tekrarlanması zorunludur.

 
             
Paylaş   Sayfayı Yazdır   Yorum Ekle   Dosyayı İndir