Dernek Hakkında
Dernek Bilgileri
Yönetim Kurulu
Tüzük
Hedefler
Nasıl Üye Olurum?
BORSA UZMANLARI DERNEĞİ 2017 YILI 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BORSA UZMANLARI DERNEĞİ 2017 YILI 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 E-Bülten
 Yazarlar
Editör
 Haber Kategorileri
Dernek Hakkında
Bud Kart
Piyasa ve Mevzuat
Bizden Haberler
Depremle ilgili bilgiler
Bunları Biliyor muyuz?
Basında BUD dan Haberler
Günlük Bülten
Temel Analiz
 Anket

Copyright 2008-2017© bud.org.tr
Dijital Bilişim Teknoloji Hizmetleri
     
Ana Sayfa | Bud Kart | Üyelik | İletişim Formu | İletişim Bilgileri  
 
 
 
  Piyasa ve Mevzuat
 


BASIN AÇIKLAMASI

27/06/2012

 

 

İmkb, yatırımcı bazında tedbir SİSTEMİNİ devreye alacak

 

İMKB, 27/06/2012 tarihinde yayımladığı 395 sayılı Genelge ile borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyette verilen emirleri ve gerçekleştirilen işlemleri açık bir şekilde tanımlayarak, bu nitelikteki emirleri veren veya işlemleri yapan yatırımcılara uygulanacak tedbirlere ilişkin ilke ve esasları düzenlemiştir.

Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü ve 25 inci maddeleri ile İMKB Yönetmeliği’nin 24/A maddesine dayanılarak yapılan bu düzenlemede, İMKB Hisse Senetleri Piyasası’nda (Borsa yatırım fonları ve varantlar hariç) ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nda aşağıda belirtilen nitelikteki emirler ve işlemler, Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyette fiiller olarak kabul edilmiştir.

a)      Kendinden kendine işlemler:

Bir seans boyunca, o seanstaki İMKB Hisse Senetleri Piyasası ortalama sözleşme sayısının yüzde 50’si veya üzerinde işlem gerçekleşen herhangi bir hisse senedinde;

1)   Yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği sözleşme sayısının, aynı hissede gerçekleşen toplam sözleşme sayısına oranının yüzde 25 ve üzerinde olması,

2)   Yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği toplam işlem miktarının, aynı hissede gerçekleşen toplam işlem miktarına oranının yüzde 25 ve üzerinde olması,

3)   Yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği sözleşme sayısının hissede gerçekleşen toplam sözleşme sayısına oranı ile yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği toplam işlem miktarının hissede gerçekleşen toplam işlem miktarına oranının aritmetik ortalamasının [yukarıda (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen oranların ortalamasının] yüzde 40 ve üzerinde olması

koşullarının bir arada gerçekleşmesi.

 

b)      Parçalanmış aktif emirlerle gerçekleştirilen işlemler:

Bir seans boyunca herhangi bir hissenin sırasında, yatırımcının;

1)   Verdiği emirleri tek seferde karşılayacak yeterlikte pasifte bekleyen emir var iken, 30 saniye veya daha kısa süre içerisinde, en az 5 sözleşme yaratacak şekilde işleme dönüşen aynı yönlü, aynı veya daha iyi fiyatlı aktif emirler iletmesi,

2)   (1) numaralı alt bentte belirtilen işlem kalıbını bir seans boyunca 25 kez ve daha fazla tekrar etmesi ve tekrar eden bu nitelikteki kalıplarda gerçekleşen sözleşme sayılarının aritmetik ortalamasının en az 25 adet olması,

3)   (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikteki sözleşmelerinin sayısının, aynı hissede gerçekleşen toplam sözleşme sayısına oranının yüzde 40 ve üzerinde; kendisi tarafından iletilip işleme dönüşen toplam aktif emir sayısına oranının ise yüzde 80 ve üzerinde olması,

koşullarının bir arada gerçekleşmesi.

Borsamızca, gözetim ve denetim faaliyetleri sırasında yukarıda tanımlanan fiilleri işlediği tespit edilen yatırımcılara aşamalı olarak beş değişik tedbir uygulanacak olup, söz konusu tedbirlerin uygulanması için gerekli olan şartlar ve tedbir süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 

TEDBİR

KOŞULU

SÜRESİ

1. Aşama

Yatırımcının yazılı olarak bilgilendirilmesi

Fiillerin herhangi bir 90 gün içerisinde en az 3 kez işlenmesi halinde

-

2. Aşama

Yatırımcının kimlik veya unvan bilgilerinin ilan edilmesi

1. Aşamaya geçildikten sonra, fiillerin herhangi bir 90 gün içerisinde en az 3 kez tekrar işlenmesi halinde

-

3. Aşama

Yatırımcıya brüt takas uygulaması getirilmesi

2. Aşamaya geçildikten sonra, fiillerin herhangi bir 30 gün içerisinde en az 3 kez tekrar işlenmesi halinde

15 gün

4. Aşama

Yatırımcıya önceden depo şartı uygulanması

3. Aşamaya geçildikten sonra, fiillerin herhangi bir 30 gün içerisinde en az 3 kez tekrar işlenmesi halinde

30 gün

5. Aşama

Yatırımcı emirlerinin geçici süreyle kabul edilmemesi (boykot)

4. Aşamaya geçildikten sonra, fiillerin herhangi bir 30 gün içerisinde en az 3 kez tekrar işlenmesi halinde

45 gün boykot ve devamında 30 gün brüt takas

 

Ayrıca, yapılan düzenlemeyle, yukarıda özetlenen emir ve işlemlere ilişkin oran, miktar, sayı ve sürelere uymamakla birlikte, yatırımcının; yapılan düzenlemeyi dolanacak biçimde ve süreklilik arz edecek şekilde, bu oran, miktar, sayı ve sürelere çok yakın bir tarzda emir vermesi ve işlem yapması da Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst gerçekleştirilmesine aykırı mahiyette emir ve işlemler kapsamında değerlendirilerek gerekli tedbirler uygulanacaktır.

Yatırımcı bazında tedbir düzenlemesinin, İMKB bünyesindeki piyasaların açık, düzenli ve dürüst çalışmasının sağlanması yönündeki etkinliğin arttırılmasında, piyasa bozucu fiillerle etkili bir şekilde mücadele edilmesinde, yatırımcıların sermaye piyasalarına duydukları güvenin güçlendirilmesinde, dolayısıyla da sermaye piyasalarının gelişiminde ve İstanbul Finans Merkezi vizyonunun gerçekleştirilmesinde önemli bir işlevi yerine getireceği düşünülmektedir.

Söz konusu düzenleme, yatırımcıların, piyasa katılımcılarının ve aracı kuruluşlarımızın önceden ve yeterince bilgi sahibi olmalarını teminen 03.09.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yürürlüğe giriş tarihinden sonra uygulamanın işleyişi, etkinliği ve piyasa üzerindeki etkileri değerlendirilerek ihtiyaç duyulacak revizyon ve değişiklikler yapılabilecektir.

Genelge’nin tam metni, Borsamızın resmi internet sitesinde (www.imkb.gov.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda  (www.kap.gov.tr ) yayınlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 
             
Paylaş   Sayfayı Yazdır   Yorum Ekle   Dosyayı İndir